Årsmötet 2011

Årsmötet 2011

Ett 25-tal medlemmar var närvarande på årsmötet som hölls på Hotell Hulingen.
Carl-Johan Månsson medelade att han avsade sig samtliga poster, p.g.a tidsbrist, varpå Olov Segerhjelm valdes på nytt till ordförande för två år. Tony Lundh, P-O Strömqvist, Kim Börjesson omvaldes på två år.

Förtjänsttecken
Per-Ove Strömqvist fick motta förtjänstutmärkelse, för 10 aktiva år.
Robert Segerhjelm och Dick Åkesson fick motta förtjänstutmärkelse för sina 20 aktiva år i klubben.
Efter avslutat årsmöte bjöds deltagarna på middag och kaffe.

Premierade medlemmar på årsmötet!


P-O Strömqvist 10 år.


Dick Åkesson 20 år.