Rapport årsmötet 2009

Rapport från SFK Krokens årsmöte 2009

Årsmötet 2009 avklarat: 45 år och ny ordförande, sekreterare och kassör!

2009 firade klubben 45 år! Drygt 30 medlemmar kom till SFK Krokens årsmöte 27 november, 2009 som var förlagt till hotell Hulingen i Hultsfred. Mötet flöt på i vanlig ordning då verksamhetsåret, val och annat föredrogs.


Deltagare på mötet.


Uppslutningen på årsmötet 2009 var som vanligt god.

Några medlemmar fick ta emot förtjänsttecken för arbete inom klubben.
För 10 aktiva år fick följande personer ta emot en glasutter:
Tony Lundh, Christian Nilsson, Jon Granath och Inger Skirby.
För 20 år fick Ingemar Bernljung en öring i glas.
Pentti Ilvonen och Ingemar Irebring (varit aktiv sedan klubbstart!) blev uppmärksammade för allt arbete som de lagt ner i klubben under lång tid.
Stig Cederteg som varit kassör under en lång period blev utsedd till hedersmedlem.


Tony Lundh (t.v.) och Christian Nilsson (t.h.) fick båda
en glasutter för 10 års arbete inom klubben.


Ingemar (t.v.) och Pentti (t.h.) är båda verkliga veteraner
inom klubbens arbete vilket belönades.


Stig Cederteg blev utsedd till hedersmedlem för många trogna arbetsår.

Det blev många nya personval till olika poster. Nämnas kan ordförande där Carl-Johan Månsson blev utsedd efter Segerhjelm. Till sekreterarposten valdes Tony Lundh och till ny kassör valdes Bo Eriksson.

Olov Segerhjelm fick ta emot ett diplom för sina 32 år som ordförande då ha lämnade över ordförandeklubban till C-J Månsson.

Rapport av C-J Månsson