Om SFK Kroken: Förtroendevalda 2011

Förtroendevalda 2018

Kolla så era uppgifter stämmer! Om inte, meddela webmaster här!
Styrelsen 2018


Stående fr vänster: Kenth Z, Dick Å,Bosse E, Mats F. Sittande fr vänster: Alexander V, Tony L, Olov S, Kim B. Anders S (infälld).

Styrelsen

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Ordförande Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
Sekreterare Tony Lundh   070 659 31 28 E-post
Kassör Bo Eriksson   076 841 23 33 E-post
Styrelseledamot Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
Styrelseledamot Mats Fahleryd   070 252 13 99 E-post
Styrelseledamot Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Styrelseledamot Kenth Zingmark 0495 28000 070 569 16 64 E-post
Styrelsesuppleant Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
Styrelsesuppleant Anders Ström   073 022 64 70 E-post
Upp

Revisorer

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Revisor Mikael Lönngren   070 300 74 22 E-post
Revisor Ingemar Bernljung   070 394 84 45  
Revisorssuppl Karl-Olov Karlsson   070 682 30 06 E-post
Revisorssuppl Thommy Andersson   070 575 18 55  
Upp

Tävlingskommitté

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Tävlingsledare Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
  Christian Nilsson   070 235 93 18 E-post
  Fredrik Nilsson   070 391 37 12 E-post
  Patrik Pihl   070 598 15 19 E-post
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Upp

Ungdomskommitté

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Ungdomsledare Tony Lundh   070 6593128 E-post
Ungdomsledare Mats Fahleryd   070 252 13 99 E-post
Ungdomsledare Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
Upp

Tillsynskommitté, fiske, båtar mm.

Funktion: Namn: Tel: Mob: E-post:
  Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
  Daniel Segerhjelm   070 396 47 07 E-post
  Jon Granath   070 245 43 98 E-post
  Tommy Wiksten   070 645 93 64 E-post
  Robert Segerhjelm   070 376 66 95 E-post
  Andreas Bisak   070 605 20 96 E-post
  Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
  Tony Lundh   070 659 31 28 E-post
  Christian Nilsson   070 235 93 18 E-post
  Patrik Pihl   070 598 15 19 E-post
  Bo Eriksson   076 841 23 33 E-post
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
  Jonas Edvardsson   070 570 93 70 E-post
  Kenth Zingmark 0495 28000 070 569 16 64 E-post

Nedanstående tillhör tillsynskommittén men har ej förordnande för fisketillsyn

Funktion: Namn: Tel: Mob: E-post:
  Anders Ström   073 022 64 70 E-post
  Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
Upp

Fiskevårdsansvarig

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Dick Åkesson   072 323 69 49 E-post
Upp

Valberedning

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Jonas Edvardsson   070 570 93 70 E-post
  Jon Granath   070 245 43 98 E-post
  Robin Karlsson   070 544 74 92 E-post
Upp

Karpfiskekommittén

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
  Anders Ström   073 022 64 70 E-post
  Jonas Edvardsson   070 570 93 70 E-post
  Alexander Vilegård   070 349 32 44 E-post
  Kim Börjesson   070 423 14 48 E-post
  Olov Segerhjelm   070 687 83 89 E-post
Upp

Hemsidan

Funktion: Namn: Telefon: Mobil: E-post:
Webadministratör Kenth Zingmark 0495 28000 070 569 16 64 kontakta webmaster