SFK Kroken är medlemsklubb i Sportfiskarna

SFK Kroken är medlemsklubb i Sportfiskarna

Avdelningar


SFK Kroken Box 18
577 21 Hultsfred

BG 5066-6510
Swish 123 388 00 10
Klubblokal: Fabriksgatan 27 Hultsfred

Medlemskap i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

SFK Kroken är medlemsklubb i Sportfiskarna.
Med över 400 medlemmar är klubben en av de större i Sverige. Som medlemsklubb i förbundet har klubben rätt att delta i, och arrangera DM- och SM-tävlingar. För klubbmedlemmar som tävlar i DM och SM gäller att de måste vara individuella medlemmar i Sportfiskarna, eftersom SFK Kroken har valt (vid årsmötet 2002) att ansluta sig till förbundet genom att betala en klubbavgift. (Mer information nedan). Klubben har, via medlemskapet i förbundet, en ansvarsförsäkring som gäller under klubbaktiviteter, ex.vis vid tävlingar och ungdomsarrangemang. Klubb som är medlem i förbundet utan att ansluta klubbens medlemmar har en röst vid distriktets årsmöte samt rätt att utse en representant som har närvaro- och yttranderätt vid förbundskongressen. Den som representerar klubben, skall vara medlem i förbundet.
Klubben har också rätt att sälja Bingo-Lotto. Vidare kan klubben få support och hjälp i olika frågor av förbundets personal.

Kongress
Fr o m år 2004 ersätts förbundsstämman av en kongress, som skall genomföras före den 15 juni vartannat år. Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter, samt av ombud utsedda vid årsmöten hos:
- Klubbar med samtliga klubbmedlemmar anslutna till förbundet
- Distrikt eller annat regionalt organ
- Riksklubbar
Till ombud kan enbart utses medlem i förbundet.

Vid kongress har varje ombud och förbundsstyrelseledamot en röst. För klubb som inte anslutit klubbens medlemmar till förbundet, har klubbens ordförande eller dennes ersättare närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid kongressen. Klubbens representant skall vara direktansluten medlem i förbundet.

Kongress är beslutsmässig oavsett antalet närvarande ombud eller förbundsstyrelseledamöter. Förutom närvarande ombud och förbundsstyrelseledamöter har samtliga medlemmar och klubbar, förbundets revisorer, ledamöter, kommittéer, supportmedlemmar samt generalsekreteraren yttrande- och förslagsrätt vid kongress.

Klubb som är medlem i förbundet utan att ansluta klubbens medlemmar har en röst vid distriktets eller motsvarande regionalt organs årsmöte samt rätt att utse en representant som har närvaro- och yttranderätt vid kongress i enlighet med § 15. Den som representerar klubben, skall vara medlem i förbundet.

Anslutningsformer:
Från och med den 1 januari 2003 kan sportfiskeklubbar ansluta sig till Sportfiskeförbundet på två sätt:

 1. Samtliga klubbmedlemmar blir medlemmar i Sportfiskarna. Medlemsavgifterna blir lägre för dessa klubbmedlemmar, än för andra individuella förbundsmedlemmar, nämligen:
  • senior: 75 kr/år
  • junior: 30 kr/år
  • Familj: 150 kr/år
  • Ingen särskild klubbavgift!
  • Klubbmedlemmarna betalar sin förbundsavgift till klubben, som vidarebefordrar pengarna + en medlemsförteckning, till förbundet.

 2. Klubben är medlem i förbundet och betalar klubbavgift. Klubbmedlemmar väljer själva att vara medlemmar i förbundet - för 175 kr/år för senior. Klubben betalar särskild klubbavgift:
  • 1 - 20 medlemmar = 1000 kr
  • 21 - 50 medlemmar = 2000 kr
  • 51 - 100 medlemmar = 3000 kr
  • 101 - 200 medlemmar = 4000 kr
  • 201 - medlemmar = 5000 kr
Upp

Läs mer om Sportfiskarna på www.sportfiskarna.se