Karpfisket 2010

Karpfisket 2010

Färgsjön och Stockebrogöl
Under säsongen 2010 gjordes 14 fångster i Färgsjön vilket är färre än föregående år (22 st år 2009 och 23 st år 2008). Fisket har blivit betydligt trögare vilket hörs allt oftare från inbitna karpmetare. Kanske är det dags att kommande år fundera över nya utsättningar? Trots att fisket är trögt är intresset stort för att kunna fiska i Färgsjön, där de största karparna över 15 kg lockar. Tyvärr klarar inte den lilla sjön hur hårt fisketryck som helst och för allas och sjön bästa säljs ett begränsat antal säsongskort. Via gästkort kan de flesta intresserade personer fiska i sjön och nya fiskare tillkommer varje säsong.

Två av tungviktarna fångades inte 2010. Micro på 17800 g är nytt sjörekord för Färgsjön. Nisse kommer strax därefter på 17620 g. Flera av fångsterna utgörs av fjällkarpar där en fisk toppar 11 kg. Flera mindre fiskar är på tillväxt och det finns även några mellanfiskar i storleken 5-10 kg. En intressant notering är att vårfisket i år inte levde upp till normala år med endast två karpar tagna i maj månad mot förra årets hela tio fiskar. Om detta berodde på skygg fisk, ändrade matvanor eller vädermässiga förhållanden är svårt att säga men troligen har alla faktorer en inverkan. Alla fångster gjordes på bottenmete med boilies (degkulor) och fångsterna har gjorts på skilda platser i sjön.

Fångade karpar i Färgsjön 2010
Karp Vikt (g) Datum Fångstman
Micro 17800 2010-05-13 Johan Nelson *(nytt sjörekord)
Ny fisk 9750 2010-05-23 Fredrik Ström
Pricken (fjällis) 6050 2010-06-18 Jan Isberg
Micro 17650 2010-06-18 Jan Isberg
Fjällisen 11050 2010-06-18 Jan Isberg
Maja 8240 2010-07-09 Fredrik Viberg
Buffy 10960 2010-07-14 Alf Carlsson
Ny fisk (fjällis) 2850 2010-07-28 Sonny Nilsson
Ny fisk 3200 2010-08-02 Fredrik Ström
Fjällisen 10410 2010-08-22 Peter Svensson
Ny fisk 8090 2010-08-22 Peter Svensson
Nisse 17620 2010-09-05 Peter Svensson
Fjällisen 11050 2010-09-15 Henrik Berntsson
Ny fisk (fjällis) 3280 2010-09-16 Henrik Berntsson

I Stockebrogöl har det under 2010 fångats några fiskar, bl.a. en karp på 8 kg. Några personer har löst dygnskort vilket är positivt. Sjön har numera, liksom Färgsjön, ett ganska trögt fiske och det är numera ovanligare att karp syns i ytan på grunda områden. Fångsterna har gjorts på boilies.
Vi ser med dessa avslutande rader fram emot en ny karpfiskesäsong 2011. Väl mött igen vid en av landets bästa karpfiskesjöar. Tyvärr har flera fångster inte rapporterats in via e-post där bild ska bifogas. Några som har varit duktiga på att skicka in rapporter syns nedan.


Alf Carlsson är en av de mer långväga gästerna vid Färgsjön som i mitten på juli
belönades med denna fina 10-kilos karp…


…och Peter Svensson fick denna snygga fjällkarp i augusti.


Med sina kraftiga fenor får karpen fart i vattnet.

/Carl-Johan Månsson, SFK Kroken