Karpfisket 2011

Karpfisket 2011

Färgsjön och Stockebrogöl – Bra säsong igen!
I förra sammanställningen kunde man läsa: ”kanske är det dags att kommande år fundera över nya utsättningar”. Detta beroende på ett allt trögare fiske. Redan sommaren 2011 sattes det ut 35 nya kiloskarpar i Färgsjön och 40 st Stockebrogöl. Vid nya isättningar ser man ofta att fångsterna ökar vilket kan bero på att konkurrenssituationen förändras. De mindre karparna som rör sig mycket ”triggar” de stora att äta mer. En viss ökning i fångsterna föreligger under 2011:19 st, vilket var fler än 2010. Överlag var vädret under året mycket bra för att meta karp med växlande förhållanden. Vid ett av de få pass som undertecknad hann med kom det in regn och åska under natten som gjorde att fisket fick avbrytas med tillflykt till bilen. Så tufft kan karpfiske vara ibland.
Största fisken som kom upp vägde hela 19,58 kg. En höstkarp. Fångsterna gjordes på ett stort antal platser runt sjön. Det förefaller som om fler karpar togs dagtid än tidigare år. Vanligen dominerar tidig morgon men inte i år. Kanske finns det en koppling till mörkare färg i vattnet eller ändrad aktivitet som diskuterats ovan. Fångsterna var väl spridda under året. Samtliga fiskar togs på boilies vilket handlar mer om metarnas val (bekvämlighet?) än om karpens smak. Karpar äter gärna mindre beten såsom majs och olika nötter. Även ett enkelt flötmete och maggot kan ju ge fisk om man är uthållig.

Fångade karpar i Färgsjön 2011
Karp Vikt (g) Datum Fångstman
Micro 18000 2011-05-06 Johan Nelson
Micro 17550 2011-05-13 Christian Hermansson
Linjär 6540 2011-05-14 Marcus Dahlqvist
Sara 11500 2011-05-29 Marcus Dahlqvist
Spegel 3450 2011-06-02 Paul Eynon
Egon 7700 2011-06-02 Alf Carlsson
Norton 19100 2011-06-04 Alf Carlsson
Fjällisen 11130 2011-07-02 Birger Holmqvist
Linjär 7500 2011-07-02 Christian Hermansson
Fjällis 7430 2011-07-10 Peter Svensson
Svartenbrant 15850 2011-07-10 Peter Svensson
Spegel 5050 2011-07-11 Sonny Nilsson
Bölden 12000 2011-07-13 Christian Hermansson
Spegel 9000 2011-07-31 Anders Collin
Fjällis 5000 2011-08-02 Birger Holmqvist
Spegel 11450 2011-08-06 Anders Collin
Sara 12850 2011-08-13 Christian Hermansson
Spegel 1200 2011-09-11 Paul Eynon
Snowwhite 19580* 2011-09-25 Alf Carlsson *Nytt sjörekord
Karpmete handlar inte bara om stor fisk! Här visar Sonny och Marcus upp fiskar som kommande år kommer att ge musik i larmen.

Nya fiskar i Stockebrogöl torde ge en skjuts framåt kommande år. Fisket har nästan varit obefintligt under 2011. Man behöver inte trängas där!
/Carl-Johan Månsson, SFK Kroken