4

4Jubileumspresent till dessa hedersmedlemmar som fortfarande är aktiva i kommitteer, Ander Lönn, Pentti Ilvonen samt Ingemar Irebring