5

5Inger Karlsson, Elva Irebring, Marita Segerhjelm och Inger Skirby silvermedalj för lag DM-kustfiske