ST Hammarsjöns FVO

ST Hammarsjöns FVO

FAKTABLAD OCH PRISLISTA

OBS! Allt fiske är avstängt fr.o.m. 9 okt t.o.m. 17 oktober 2021!

Allmänna bestämmelser
Personligt tillstånd till sportfiske enligt gällande regler, erhålles genom lösande av fiskekort.
Fiskekortet skall medföras under fisket och uppvisas vid anfordran av fisketillsynspersonal.
För fiske utan gällande fiskekort uttages vite om 1000 kr.
Tillsynspersonalens anvisningar skall efterföljas.
Den som bryter mot gällande regler, bestämmelser eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske.
Ändringar eller tillägg i regler kan göras under pågående säsong.
Det är fiskekortköparens skyldighet att hålla sig informerad om gällande regler för fisket.

SJÖAR MED REGNBÅGE

Alegöl, Välen, Djupsjön.
Barn (t.o.m. 11 år) fiskar på målsmans fiskekort.
Max 3 fiskar per kort får upptagas.

Fiskekortet gäller även för fiske i övriga sjöar inom kortfiskeområdet.
Fiskekortet gäller ej i Färgsjön från 1/3 - 30/11.
Tillåtet agn är mask, maggot, räka.
Betesfisk eller mäskning är förbjudet.
Endast fiske med ett spö tillåtet.
Pimpelfiske på is tillåtet i Välen och Djupsjön.

ALEGÖL: OBS! Endast flugfiske.

Båthyra: Välen
Gratis båthyra/båtkort 1 dygn mot uppvisande av giltigt dygnskort eller säsongskort för regnbåge.
Fiske från båt endast tillåtet med klubbens hyrbåtar.
Båtmotorer inte tillåtet.
Handikappanpassade bryggor vid Välen & Djupsjön

 • Dygnskort: Medlem SEK 200:-
 • Icke medlem SEK 250:-
 • Säsongskort (6 mån.) SEK 3000:-
 • Endast medlem i SFK Kroken kan lösa säsongskort.
 • Max 3 fiskar per dygn.
 • Högst 12 fiskar per månad.

ÖVRIGA SJÖAR
Barn (t.o.m. 15 år) fiskar på målsmans fiskekort.
Öring under 40 cm skall återutsättas.
Abborre över 35 cm skall återutsättas.
Gädda över 85 cm skall återutsättas.
Max 2 Gäddor per kort/dygn får behållas.
Vintertid gäller fiskekortet även för högst 5 angeldon med enkelkrok för fiske från is.
Vid ismete är det tillåtet att använda max 5 spön.
Fiskekortet gäller ej i Färgsjön från 1/3 - 30/11.
Endast medlem i SFK Kroken kan lösa säsongskort till
Färgsjön 1/3 - 30/11 SEK 1200:-.
Begränsat antal säsongskort. Löses senast 31 mars.
kontakta Anders Ström 073 022 64 70 eller
Jonas Edvardsson 070 570 93 70
Se info om karpfiske här på hemsidan. Info finns
även på anslagstavla vid Färgsjön.

 • Dygnskort: Icke medlem SEK 70:-
 • Båthyra/dygn: SEK 100:-
 • Årsavgift kalenderår för egen båt: SEK 100:-
 • Årsavgift kalenderår för egen båt löses på hemsidan (se första sidan).

OBS! Bockjakten börjar 16 augusti, visa hänsyn mot jakträttsinnehavarna!

 • BÅT- och FISKEKORTFÖRSÄLJARE
 • Båtkort samt säsongskort för regnågsvatten löses hos Frendo (Preem)Hultsfred
 • Frendo (Preem), Oskarsgatan 79, Hultsfred, tfn. 0495 10098
 • Lunds Hund-Jakt-Fiske, N.Oskarsgatan 107 Hultsfred. Tel: 0495 41295
 • Hultsfred Turistinformation, Hultsfred, tfn. 0495 240505
Stugor finns att hyra i området, hänvisning till Hultsfreds Turisminformation.

OBS!
Fiskekort kan lösas online här på hemsidan eller med Swish 123 388 00 10. När ni betalar fiskekort, medlemsskap eller årsavgift för egen båt måste ni gå in på hemsidan och fylla i fullständiga uppgifter.