Resultat 2-mannalagtävlingen vid Stångån Söder om Vimmerby
                                 Lördagen 16 - 6 - 2007
                                      Arr: SFK Kroken
1 Robin Karlsson och Åke Johansson 7652
2 Inge Magnusson och Catharina Skirby 6845
3 Roland Karlsson och Håkan Karlsson 5018
4 Rose-Marie Svensson och Arnold Svensson 4282
5 Gun Englund och Jan Nilsson 3334
6 Peter Hjelte och Frank Hjelte 2922
7 Tehlma Zakariasson och Rune Karlsson 2874
8 Arne Ahlgren och Ulla Palmèr 2624
9 Mats Hesselgård och Bertil Sunberg 2104
10 Kjell Hesselgård och Fredrik Hjelte 1890
11 Gun-Inger och Margaretha Stridh 1842
12 Tobias Sundberg 1620
13 Inger Skirby och Lars Skirby 1068