Abborre

Abborre

Nu är äntligen vårfisket här

Efter en lång vinter kan man som metare äntligen börja ta fram bottenmetespön, flöten, metkrokar och quivertoppar. Andra får bråttom att rota fram flugutrustningen för att mjuka upp kastarmen. En tredje planerar båtisättning för kommande gössäsong. Vad man än har för inriktning så bjuder våren på så mycket i fiskeväg, både nappvillig fisk och en underbar natur. Med den stigande dagslängden och en ökande vattentemperatur äter fisken allt mer. På våren reproducerar sig de flesta fiskarter och man kan då hitta dem på små koncentrerade platser. Tänk då på att fisken är där för populationens fortlevnad och ta då inte upp mer fisk än vad som är lagom till en måltid. Det är bättre att ta upp en medelstor fisk än en riktigt stor. Detta för att det finns fler medelstora och att de största fiskarna har de bästa generna för kommande generationer.Lyckad abborre satsning

Gjorde tillsammans med Daniel Svalsjö, Landvetter en abborre satsning i Kungsbackaån i Kungsbacka. Premiären var den 1 april och ett 20-tal abborrejägare var på plats i den lilla ån. Vi fiskade med bottenmete och använde mört som bete. Tidigt på morgonen kom en huggperiod och "Svalle" tog fina borrar på 1500g och 1550g. Jag tog en på 1230g. Mitt på dagen var det min tur att kroka ett specimenexemplar. Jag såg direkt på den breda sidan att det rörde sig om en jätte och tillslut gled den in över håven. Vågen stannade på 1720g och var nytt personbästa med dryga 3 hg. Abborren var 49 cm lång. Vi hade bästa fisket i ån den dagen på alla metare. Stora abborrar är bland de vackraste fiskar vi har i våra vatten och denna abborre och fiskedag gav tillsammans oförglömliga minnen.
Carl-Johan med abborre på 1230g från Kungsbackaån.
Daniel Svalsjö med en jätte på 1550g och ett nytt snyggt personbästa.
Carl-Johan med abborre 1720gr.
Är det grunt där man fiskar är det bra att använda sig av håven då man återutsätter fisk. Här simmar en 1,5 kilos abborre ner mot djupet.


Väl mött i naturen
Carl-Johan Månsson, SFK Kroken