Kristineberg

Härliga Kristineberg

Av: Carl-Johan Månsson


Stationen sett från fjorden


Kristineberg är en marin forskningsstation som ligger vid Fiskebäckskil där Gullmarsfjorden mynnar i Skagerrak. Mittemot stationen på andra sidan fjorden ligger Lysekil. Kristineberg är Sveriges äldsta forskningsstation upprättad år 1877. Den drivs numera av Göteborgs universitet.

Vi tillbringade nästan två veckor på den fina stationen. Vi studerade havet, fisksamhället och dess utveckling. Det blev långa dagar med föreläsningar av bl.a. forskare från Fiskeriverkets havslaboratorium som ligger i Lysekil. Vi genomförde även ett projekt som gick ut på att genomföra en fisktrålning och jämföra fångsten mot historiska data.

Resultatet från vår studie var tydligt. Ingen torsk fångades i vårt tråldrag som var den fisk som dominerade fångsterna under 70 och 80-talet. Vi fångade en större mängd plattfiskar jämfört med gamla trålningar och dessa fiskar var mindre i storlek. Med dessa jämförelser fick man en god inblick i det marina fisksamhället och hur bestånd påverkas vid hårt fisketryck.


Trålen dras in sista biten med armkraft.
Mycket plattfisk fångades…
En stor havskräfta fångad i trålen.Förutom studier ägnades ledig tid så klart åt fiske. Kajen nedanför stationen blev en träffpunkt om kvällarna, ibland sent inpå nätterna. Med räka som bete fångades många fiskarter. Bordtennis spelades på kvällarna för att försöka förbränna den fantastiskt goda maten som serverades i mässen varje dag.


Från kajen utspelades många bataljer. En skrubbskädda på dryga 6 hekto som knep en räkbit.
Vi inventerade nya sträckor…Alla var överens om att det var tungt att lämna Kristineberg mot storstaden Göteborg. Med stationens passande läge och ett fantastiskt oktoberväder hade tiden gett massor av kunskaper om den marina faunan och dess ekologi.


Skaplig utsikt från sovrumsfönstret… Solen går upp över Fiskebäckskil.