Stockebrogöl-info

Kartor och bilder

Info Stockebrogöl

Sjötyp: Starkt humös skogssjö
Sjöyta: 7 ha
Maxdjup: 15,0 m
Medeldjup: 6,85 m
pH >6
Fiskarter: abborre
Dominerande växtlighet: vit näckros, starr, bladvass
Bottenmaterial: dy
Omgivning: pors, blåbär, ljung, tall, björk
Djupkartor är bra hjälpmedel för de som jobbar med vatten på olika sätt och för sportfiskare. Är de dessutom digitala så finns det nästintill obegränsade möjligheter att presentera olika data. För ett par år sedan togs en digital karta fram för Färgsjön och nu är har turen kommit till SFK Krokens andra karpsjö; Stockebrogöl.
Kartan visar djupkurvor med 2 meters intervaller och är digitaliserad i Arc View 3.2 från en äldre papperskarta från Hultsfreds kommun. Tittar man på kartan förstår man att det är främst de smala strandzonerna som karpen håller till på. Utanför dessa blir det alltför djupt vilket medför sämre syreförhållanden och sämre födotillgång. Något mer omfattande grundområden finns främst längst i söder och längst i norr samt den västligaste delen.


Klicka här för en större karta i ett nytt fönster!"

Två stora bryggor finns uppbyggda vid sjön (se kartan). En populär plats att meta ifrån är den södra stranden där båten ligger. Här finns lite fastare mark och där bäcken rinner ut är vegetationen lite tätare.


Bryggan som ligger längst i söder

Av: C-J Månsson