Israpport

Israpporter


Ni har väl isdubbar med er på isen!
Läs mer om säkerhet här.

Här kan du få information om isläget under förutsättning att rapporter skickats in till oss

Besked om det blir tävling eller ej lämnas senast kvällen före på distriktets hemsida.

Lämna israpporter här, tack

Isens svaga punkter

En is anses säker för personer när det är minst 4cm kärnis över hela sjön.
Tävlingsgränsen är 10cm is, över hela sjön.
Men även om isen håller där man går ut på den, så finns det alltid svaga punkter.
Är du osäker, så borra dig framåt med små luckor mellan hålen, eller undvik området helt.

Det man framför allt ska vara uppmärksam på är följande:

# Åmynningar, speciellt inlopp i sjöarna. Isen kan här vara mycket ojämn, beroende på hur strömdraget går. Det kan gå precis under isen, långt ut i sjön, och även svänga av i någon riktning. Även om isen är 15-20cm på ett ställe kan den fyra-fem meter därifrån vara centimetertjock. Ofta märker man inte detta förrän det är för sent.

# Stenar som ligger under eller i ytan är förrädiska punkter. Speciellt på våren håller de värme, som försvagar isen i området intill.

# Uddar är också farliga ställen, speciellt om det är strömdrag i sjön. Strömmen följer ofta kanten och försvagar isen runt udden. De kan även magasinera värme, precis som friliggande stenar, och ofta kan smältvatten rinna ner där, och försvaga ytterligare.

# Vindråkar bildas av vind och smältvatten, som slipar hål i isen. De bildas också ofta av gamla angelhål och vakar, som förstoras efterhand. Det lömska med dessa är att efter ett mildväder kan de täckas av en tunn isskorpa, och kan vara mycket svåra att upptäcka. Speciellt är detta fallet om det snöat efteråt. De kan finnas varsomhelst på sjön, så man bör vara uppmärksam på förändringar i isen, och hålla blicken på isen där man går.

# Vassar lagrar värme, och försvagar isen efterhand. Problemet uppstår framförallt under vårfiske när solen börjar värma ordentligt, men man bör alltid närma sig vassar med försiktighet.