Karpfiske

Karpfiske i Färgsjön!

 "Färgsjön är Hammarsjöområdets pärla".........
....lär en inbiten karpfiskare ha sagt. Och visst är det vackert vid sjön. Både karpfiskare och karpfiskar trivs.

Färgsjön är en vacker skogssjö belägen 10 km väster om Hultsfred. Vattnet är 9 hektar stort och har ett största djup på 11 m. Omgivningen innehåller blandskog och vattnet är humusfärgat. Runt sjöns kanter växer kolvass och näckrosor. Från Färgsjöns östra sida sker avrinning via en liten bäck som rinner ned till Stora Hammarsjön.
Förutom karp finns det gädda, abborre, mört och ål i Färgsjön.

Karparna sattes i första gången 1994. Det var karpar från Aneboda samt från en lokal lekdamm. Under 2002 sattes ytterligare ett 20-tal kiloskarpar och 2007 sattes ett 15-tal. Beståndet av karp i sjön uppgår idag till ca 50 fiskar. Tillväxten på karparna har varit mycket bra. Vissa individer har vuxit 2 kg per år. En trolig förklaring till detta är den låga konkurrensen från övriga fiskarter.

Runt sjön finns färdigställda metplatser som skall användas. De mest produktiva platserna ligger direkt i anslutning till infarten av sjön. Andra bra platser ligger längs med stigen som följer sjön från östra sidan. Det mesta fisket sker i anslutning till grundare vatten med rik växtlighet.
Den mest använda fiskemetoden är bottenmete med boilies som bete. Det går även att flötmeta längs vegetationskanter. Andra bra beten att meta och mäska med, är majs, pellets, hampa, kikärtor och tigernuts.
Fisket i sjön är typiskt för karpvatten. Efter långa perioder utan fångster kan vattnet plötsligt blixtra till och det kan bli hektiska dygn.
Den bästa perioden brukar vara under våren. De perioder på dygnet som är mest fångstgivande är: tidig morgon, några timmar efter att det har blivit ljust. Periodvis är även sommar och höstfisket mycket bra i sjön.
Storleken på karparna ligger mellan 5-18 kg och fisken växer bra i sjön. Ett flertal karpar väger över 10 kg. Sjörekordet från 2008 ligger på 17,150 kg.
För att fiska karp i Färgsjön krävs att man är medlem i SFK Kroken. Fiskekortet är ett säsongskort som gäller från 1/3- 30/11. Kortet kostar 1200 kr/säsong.

Allt om Färgsjön: området, platser, vattenkemi, karparna, djupkarta, bilder m.m finns att studera här. Färgsjön

Regler för karpfiske i Färgsjön!

Reglerna är framtagna för att värna om fisken och naturen runt sjön och för att klubben ska kunna utvärdera fisket på bästa sätt. Reglerna ska även underlätta vid det praktiska fisket i sjön vad gäller platser mm. Följs dessa enkla regler kan sjöarna utvecklas på bästa sätt.

Här finns reglerna för karpfisket!
OBS! Den som bryter mot dessa regler kan avstängas för vidare fiske i Stora Hammarsjöns fiskevårdsområde!

Kontaktpersoner för karpfisket är:
SFK Krokens Karpkommitté!


Fångststatistik Färgsjön
Årtal Antal fångster mest fångad största karp
1996 18 Marika 4 ggr Nisse 9015
1997 0 Inget fiske Inget fiske
1998 31 Micro 4 ggr Nisse 10900
1999 16 Jupiter 3 ggr Nisse 12800
2000 16 Nisse 3 ggr Nisse 14150
2001 25 Hanna 5 ggr Nisse 12400
2002 26 Nisse o Hanna 3 ggr Nisse 12400
2003 37 Norton 3 ggr Hanna 12100
2004 28 Nisse 3 ggr Nisse 12000
2005 12 Nisse 2 ggr Nisse 11700
2006 23 Snowwhite 4 ggr Nisse 14750
2007 29 Snowwhite 4 ggr Nisse 16700
2008 23 Nisse 4 ggr Micro 17150
2009 22 - Nisse 17100
2010 14 Fjällisen 3 ggr Micro 17800
2011 - - -
2012 - - -
2013 - - -
2014 - - -
2015 - - -
2016 - - -
2017 - - -