När hugger karpen

När hugger karpen


En stor karp som undertecknad fångade i Färgsjön kl. 22.00 för ett par år sedan.

Karpen är mest aktiv under kväll, natt och morgon. Tiderna varierar mellan olika sjöar men oftast är morgonfisket det bästa. För Färgsjön har vi nu efter år 1994, då fisken sattes i, massor av intressanta data på fångster m.m. Här presenteras en liten intressant studie kring fångsttider.

Diagrammet som baseras på 264 fångster i Färgsjön visar att morgonen är den bästa tiden och då de flesta karparna har fångats. De två timmarna som uppvisar flest fångster är 5 och 6 med 34 respektive 36 fångster. Dagfisket har alltid varit trögt i Färgsjön men det är intressant att det är en liten topp under tidig kväll mellan 19-21. Därefter går fångsterna nedåt för att åter börja stiga efter 12-slaget (timma 0). Kanske borde man tänka på detta och redan starta fisket runt 18-tiden på kvällen. Varför inte mörkerfisket är bättre har jag svårt att förstå men kanske gör sjöns redan mörka vatten att det blir alltför mörkt för karpen för att söka föda. Synen är viktig för karpen och alla karpfiskar vilket man inte ska underskatta. Efter kl. 10 blir säkert ljuset alltför starkt för karpen och temperaturen stiger snabbt vilket gör karpen mindre aktiv.


Fig. 264 fångade karpar i Färgsjön under dygnets olika timmar.
Ex: 5 = timmen från kl. 05.00-05.59.

Hoppas att läsningen var intressant och att ni fortsätter att rapportera in fångster. Med data om fångade karpar kan sådana här jämförelser göras som kan komma många till del.

Rapport av:
C-J Månsson