Norton

Nortons tillväxt under 11 år 1998-2008


Många gånger frågar personer hur mycket en karp kan växa. För att visa ett exempel på detta presenteras här hur en fisk har växt under 11 år. Ett snitt på tillväxten per år har för denna fisk varit 1036 gr. Under en och samma säsong 2006 så ökade fiskens vikt med inte mindre än 2550 gr! Detta mellan 1 maj – 7 oktober, alltså på bara drygt 5 månader! Vid senaste fångsten (2008-07-24) vägde fisken 15100 gr. Detta visar att en sjötyp som Färgsjön med litet fiskbestånd och svag konkurrens från övriga karpfiskarter kan producera jättekarpar.

Någon reproduktion verkar inte lyckas i Färgsjön eller Stockebrogöl trots att lek förekommer i princip varje säsong. Vilka faktorer som styr detta och saker som hur gammal en karp kan bli, vad den äter och historik kring karpodling kan du läsa om i karprapport under artiklar. En stor guide om Färgsjön finns även den under artiklar. Håll tillgodo och läs om detta alltid aktuella ämne!

Rapport av:
C-J Månsson